تبلیغات
روزانه ( جدیدترین استخدامها ) - آگهی استخدام نیروی هوایی ارتش آذر 92
روزانه ( جدیدترین استخدامها )
خدا همیشه با ما و مراقب ماست !

مرتبه
تاریخ : شنبه 27 آبان 1391
 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تامین نیروی انسانی خود از بین دارندگان مدارك دكتری و كارشناسی به صورت پیمانی در رشته های مندرج در جداول زیر دعوت به همكاری می نماید.

الف) شرایط استخدام:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و احكام اسلامی 3- نداشتن سوء پیشینه كیفری، سیاسی، اخلاقی 4- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی 5- داشتن سلامت روانی و جسمـانی برابر گواهی اداره بهـداشت و درمان نهـاجـا (حداقل قد 165سانتی متر برای آقایان و 155 سانتی متر برای خانم ها )

6- موفقیت در آزمایش های ورودی (علمی، روان سنجی، عقیدتی، مصاحبه حضوری و ورزش) 7- داشتن مدرك فارغ التحصیلی معتبر در رشته های مورد نیاز و مقاطع تحصیلی اشاره شـده در جــداول زیر

تبصره: حداقل معدل جهت دارندگان مدارك كارشناسی 14 می باشد. (دارندگان معدل بالاتر دارای اولویت بوده و فرزندان شاهداز اعمال شرط معدل معاف می باشند)

8- نداشتن تعهد خدمت به سازمان های دولتی و غیر دولتی به صورت رسمی، آزمایشی و یاپیمانی.

یادآوری:

حداكثر سن برای مدارك دكتری 40 سال (متولدین نیمه دوم سال 51 به بعد) و برای مدرك كارشناسی 27 سال تمام(متولدین نیمه دوم سال 64 به بعد) می باشد.

تبصره:

الف- داوطلبانی كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.

ب- استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارایه مدركی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد (استخدام مشمولین غایب و دارندگان كارت معافیت پزشكی ممنوع است).

پ- مدت پنج سال به حداكثر سن داوطلبانی كه  فرزند معظم شاهد می باشند اضافه خواهد شد.

یادآوری مهم:

1- مدت قرارداد خدمت پیمانی 5 سال برای نظامیان و 6 سال برای كارمندان می باشد و تجدید آن مجاز نبوده ولی كاركنان پیمانی می توانند در صورت نیاز نهاجا و تمایل فردی و دارا بودن شرایط لازم در طول مدت قرارداد برای كادر ثابت استخدام شوند.

2- متقاضیان استخدام پیمانی كه قبلاً دارای سابقه خدمت پیمانی در نیروهای مسلح بوده اند واجد شرایط استخدام نمی باشند.

3- خدمت پرسنل پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی گردیده و پس از پایان تعهد از كارت پایان خدمت برخوردار می گردند و در صورتی كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنها برخورد خواهد شد.

4- انتخاب نهایی تمامی نفرات در كمیته گزینش و استخدام صورت پذیرفته و محل خدمتی پذیرفته شدگان بر اساس نیازمندی نهاجا تعیین خواهد شد.

5- فرزندان معظم شهدا  و كاركنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از امتیازات مصوب برخوردار می شوند.

تبصره:

- بسیجیان و همچنین فرزندان معظم جانبازان و آزادگان در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند.

 

امتیازها:

1- دارندگان مدرك دكتری دامپزشكی پس از آموزشهای مربوطه به درجه ستوانیكمی و كارشناسان نظامی به درجه ستواندومی نائل شده و از دیگر امتیازات مربوط برابر طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، تسهیلات وام های مصوب، كارت اعتباری حكمت، بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

2- طول مدت آموزش هنرجویان حداقل 9 ماه شبانه روزی بوده و كلیه هزینه ها از قبیل : وسایل كمك آموزشی ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان، خوابگاه و وسایل زیست به عهده نیروی هوایی خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان حقوق، برابر قوانین و مقررات به آنها پرداخت خواهد شد.         

 

ب) مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام:

1- اصل شناسنامه عكس دار

2- عكس 4×3 شش قطعه

3- اصل كارت پایان خدمت، گواهی اشتغال بخدمت، كارت معافیت دائم غیر پزشكی و یا برگه اعزام بخدمت

 4- اصل آخرین مدرك تحصیلی معتبر كه در آن معدل كل درج شده باشد

5- اصل كارت ملی یا شماره ملی

6- خانواده درجه یك شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان نظامی و بسیجیان فعال بایستی هنگام ثبت نام اصل و نامه معتبر از مراجع ذیصلاح دال بر مشمولیت خود را ارائه نمایند.

7- دارندگان مدرك تحصیلی كه مشمول طرح نیروی انسانی می باشند می بایستی گواهی اتمام طرح و یا معافیت از آن را ارائه نمایند.

 

پ) نحوه ثبت نام:

1- داوطلبان لازم است با همراه داشتن مدارك خواسته شده از تاریخ  6/8/91 در ساعات اداری (8:00 الی 13:00) یكی از روزهای هفته حضوراً به محل هایی كه ثبت نام به عمل می آورند مراجعه و ضمن تحویل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

2- مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری 2/9/91 می باشد.

3- ثبت نام بصورت حضوری است، لذا به مداركی كه بصورت پستی ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ت)زمان و محل آزمون:

- زمان آزمون ساعت 7 صبح روزچهارشنبه مورخه 8/9/91 به نشانی تهران:م امام حسین- خ دمـاونـد– ایسـتگاه فرودگاه –  فرماندهی آموزشهای هوایی شهید خضرائی– دایره گزینش و استخدام –تلفن:33341798-021

 

ث) نشانی محل های ثبت نام:

1- تهران: خیابان پیروزی- روبروی تالار بهمن نهاجا-دفتر استخدام ستاد نهاجا- تلفن: 39964785-021

2- تهران:م امام حسین- خ دمـاونـد– ایسـتگاه فرودگاه –  فرماندهی آموزشهای هوایی شهید خضرائی – دایره گزینش و استخدام –تلفن:33341798-021

3- شیراز :بلوار مدرس – درب دوم پایگاه هوایی –دفتر استخدام نیروی هوایی – تلفن :7209357-0711

4- اصفهان : خانه اصفهان – خیابان گلخانه - چهار راه نیروی هوایی- منازل سازمانی– دفتر استخدام نیروی هوایی تلفن:4439767- 0311

5- تبریز :میدان آذربایجان – خیابان فرودگاه –پایگاه دوم شكاری – دفتر استخدام نیروی هوایی –تلفن :2642400-0411
6- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پایگاه سوم شكاری شهید نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح - دفتر استخدام نیروی هوایی تلفن:5552724-0812

7- دزفول : پایگاه چهارم شكاری – بین دزفول و اندیمشك – دفتر استخدام نیروی هوایی – تلفن :6268741 -0641

8 -بوشهر: پایگاه ششم شكاری – میدان حر(بهمنی) – درب جنوبی پایگاه – دفتر استخدام نیروی هوایی – تلفن 4563300-0771

9- بندر عباس : بلوار علی ابن ابیطالب – روبروی شهرك توحید - دفتر استخدام نیروی هوایی – تلفن :3701515-0761

10- محمودآباد: كیلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فریدونكنـار – روبروی روسـتای دریاسر – مجتمع آموزشی نجـات خدمه نهاجا –دفتر استخدام
نیروی هوایی – تلفن 39964441-021

11- مشهد : انتهای خیابان نخ ریسی – منطقه پدافند هوایی شمال شرق – دفتر استخدام – جنب بانك سپه – تلفن :3442828 -0511

12-كرمانشاه: بلوار شهید كشوری- نرسیده به میدان امام- مهمانسرای نگین- دفتر استخدام- تلفن:    4234838
تذكر
:

- ثبت نام از تمامی داوطلبان رشته های فوق(اصلی و رزرو) انجام می گردد ولیكن در صورت عدم جذب نفرات مورد نیاز در رشته های اصلی از داوطلبان پذیرفته شده در رشته های رزرو دعوت به همكاری می شود .


مدیریت گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی نهاجا

طبقه بندی: استخدام رشته های پزشكی و پرستاری،  استخدام دكترا،  استخدام لیسانس،  استخدام نیروی انتظامی و مراكز نظامی و انتظامی،  استخدام تهران،  استخدام بوشهر،  استخدام كرمانشاه،  استخدام خراسان رضوی ( مشهد )،  استخدام فارس ( شیراز )،  استخدام مازندران،  استخدام همدان،  استخدام آذربایجان شرقی ( تبریز )،  استخدام اصفهان،  استخدام خوزستان،  استخدام هرمزگان،  استخدام شهرستانها،  اخبار خدمت سربازی (وظیفه عمومی)،  آگهی های استخدام دولتی، 
برچسب ها: آگهی استخدام، آگهی دعوت به همكاری، استخدام دولتی، استخدام كارمند، استخدام روزانه، جدیدترین استخدامها، جدیدیترین استخدام دولتی، جدیدترین استخدام خصوصی، استخدام شهرستانها، استخدام رسمی، بهترین سایت استخدام، استخدام لیسانس، استخدام دكتری، استخدام ارتش، استخدام نیروی هوایی ارتش،
ارسال توسط Admin
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی

قالب وبلاگ