تبلیغات
روزانه ( جدیدترین استخدامها ) - آگهی استخدام عضو هیات علمی وزارت بهداشت دی 92
روزانه ( جدیدترین استخدامها )
خدا همیشه با ما و مراقب ماست !

آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی

معاونت آموزشی

هیات مركزی جذب اعضای هیات علمی

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع می رساند ،هیات مركزی جذب اعضای هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی دهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاهها / دانشكده‌های علوم پزشكی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می نماید ثبت نام به صورت متمركز و اینترنتی بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن كد رهگیری و ارسال مدارك درخواستی در مهلت مقرر بصورت حضوری یا پستی به دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه مربوطه می باشد.

 

مهلت ثبت نام از تاریخ 1  دی 1392 به مدت 30 روز می باشد.

 

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ب ) تدین به یكی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

ج) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران                       

د) عدم محكومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محكومیت كیفری و جزائی

ه) عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردان

و)انجام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان)

ز) تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاهها و هیات مركزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 شرایط اختصاصی

1 - دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته های بالینی و دانشنامه دكترای تخصصیPh.D) ) و یا مدرك كارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه

2 - حداكثر سن برای داوطلبین استخدام كه مدرك كارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال و برای دارندگان دانشنامه دكتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ویا دوره فلوشیپ 45 سال است .

تبصره 1: متقاضیانی كه دارای سن بیشتر از 35 سال برای كارشناسان ارشد و 45 سال برای دارندگان دانشنامه تخصصی، فوق تخصصی(ویا فلوشیپ) و دكترای تخصصی (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی با تائید هیات ممیزه مركزی حداكثر تا 5 سال به سقف سنی آنان افزوده خواهد شد . بنابر این دانشگاه ها می توانند مدارك این متقاضیان را بصورت مشروط بپذیرند .

تبصره 2: ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالای 50 درصد ، فرزندان شهدا و آزادگان با بیش از 3 سال اسارت مشمول محدودیت سنی نمی باشند .

تبصره3: كارشناسان ارشدی كه در استخدام دانشگاهها هستند تنها درصورت باقی‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت می توانند در فراخوان جذب هیات علمی در مرتبه مربی شركت نمایند

3- شركت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع می باشد و این دسته از افراد می توانند پس از فراغت از تحصیل و اخذ مدرك دانشگاهی بالاتر و انجام یك سال از تعهدات در فراخوان های آتی شركت نمایند.

تبصره : چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  یا و فوق تخصص (فلوشیپ) پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد .

4 - شركت متعهدین خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشی و پژوهشی، پس از گذراندن یكسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است . شركت در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت كتبی موسسه مبداء ممكن خواهد بود.

تبصره 4-1) كارشناسان ارشدی كه بنا به نیاز دانشگاه بصورت كتبی ، تعهدات خود را بصورت غیر هیئت علمی می‌گذرانند نیز پس از یكسال از انجام خدمات می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمایند.

تبصره4-2) شركت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت میسر می باشد.

تبصره 4 -3) متعهدین خدمت درمانی پس ازیكسال از  انجام تعهدات در قالب درمانی تنها در صورت تائید كمیسیون مشترك درمان و آموزش به صورت مكتوب مبنی بر انجام مابقی تعهدات به صورت هیات علمی می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبی دانشگاه مبدا در فراخوان سایر دانشگاهها شركت نمایند.

تبصره 4-4) متعهدین خدمتی كه از سهمیه خانمها و مناطق محروم استفاده كرده‌اند درصورت موافقت معاونت درمان وزارت متبوع می‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمایند.

تبصره 4 -5) دارندگان مدرك قبولی دانشنامه فوق تخصصی كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی میگذرانند تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمایند. این متقاضیان پس از شروع تعهدات می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نموده و تنها در صورت باقی ماندن حداكثر 6 ماه از تعهدات و با تایید كتبی دانشگاه مبداء در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شركت نمایند.

تبصره 4-6 ) دانش آموختگان دانشگاههای وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به كشور در صورت تمایل به شركت در فراخوان جذب هیات علمی  دانشگاههای علوم پزشكی كشورنیز تابع این بند می باشند.

تبصره4-7) مستخدمین كشوری از انجام یكسال از تعهدات برای شركت در فراخوان همان دانشگاه مستثنی هستند لیكن جهت شركت در فراخوان جذب هیئت علمی می‌‍بایست موافقت كمیسیون مشترك آموزش و درمان مبنی بر انجام تعهدات بصورت هیئت علمی را اخذ نمایند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شركت نمایند و درصورت درخواست شركت در فراخوان سایر دانشگاهها موافقت مكتوب دانشگاهی كه مستخدم آن هستند ضروری است.

5- عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارك مشابه ممنوع می باشد .

6- بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند جهت شركت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند كه می بایست دوانتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد . واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاهها دارای اولویت می باشند مشروط بر آنكه گواهی نخبگی را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمایند .

7- در هر دانشگاه / دانشكده در شرایط مساوی ، اولویت استخدام با متقاضیان بومی می باشد.

8- دارندگان مدرك كارشناسی ارشدیا سطح 3 حوزوی در گروه معارف اسلامی تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدریس می توانند در فراخوان دانشگاههای علوم پزشكی كشور شركت نمایند 9- متقاضیانی كه از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) و یا دوره‌ های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكی كشور شركت نمایند .

10- اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در صورت استعفای پذیرفته شده می توانند در فراخوان دانشگاههای علوم پزشكی كشور شركت نمایند .

تبصره: اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاههای وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمایل می توانند در فراخوان دانشگاههای علوم پزشكی كشور شركت نمایند. بدیهی است استخدام جدید آنان نیز به صورت پیمانی خواهد بود.

11- متقاضیانی كه بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شركت نمایند ، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شركت نمایند .

12- متقاضیان دارنده مدرك تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند.

·    چنانچه در هر یك از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده كان لم یكن تلقی شده و در صورت صدور حكم استخدامی حكم صادره لغو و بلا اثر می گردد .

 

شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، لیكن داوطلب فقط می تواند یكی از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– ایران- شهید بهشتی – شیراز- اصفهان – تبریز- مشهد - كرمان و اهواز ) انتخاب نماید.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولویت با انتخاب اول خواهد بود .

 

 

تذكر بسیار مهم

  استخدام اعضای هیات علمی دردانشگاهها:

1-       منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاههای ذیربط خواهد بود.

2-     استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت می باشد .

 

 

داوطلبان محترم می توانند پس از پر كردن فرم اینترنتی مربوطه و اسكن مدارك خواسته شده، فرمهای 16 گانه را دریافت كرده و پس از تكمیل آنها حداكثر 15 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام اینترنتی به دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه یا دانشگاههای مربوطه تحویل و یا از طریق پست ارسال نمایند .


جدول اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشكی دهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی

آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته  (آخرین ویرایش)


آییـن‌نـامـه تشكیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی عالی كشور


فرم ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیات علمی


طبقه بندی: استخدام رشته های پزشكی و پرستاری،  استخدام دكترا،  استخدام فوق لیسانس،  استخدام موسسات آموزشی و دانشگاهها،  استخدام وزارت بهداشت ، بیمارستان ها و موسسات درمانی،  استخدام گلستان،  استخدام تهران،  استخدام قم،  استخدام كهكیلویه و بویر احمد،  استخدام سمنان،  استخدام خراسان جنوبی،  استخدام خراسان شمالی،  استخدام ایلام،  استخدام چهار محال و بختیاری،  استخدام سیستان و بلوچستان،  استخدام اردبیل،  استخدام بوشهر،  استخدام كرمانشاه،  استخدام مركزی ( اراك )،  استخدام كردستان،  استخدام هرمزگان،  استخدام لرستان،  استخدام یزد،  استخدام آذربایجان غربی ( ارومیه )،  استخدام كرمان،  استخدام همدان،  استخدام زنجان،  استخدام خراسان رضوی ( مشهد )،  استخدام فارس ( شیراز )،  استخدام مازندران،  استخدام گیلان،  استخدام اصفهان،  استخدام خوزستان،  استخدام قزوین،  استخدام آذربایجان شرقی ( تبریز )،  استخدام البرز ( كرج )،  استخدام شهرستانها،  استخدام عضو هیات علمی،  اخبار دانشگاهی،  آگهی های استخدام دولتی، 
ارسال توسط Admin
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی

قالب وبلاگ